Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini
DGM Member

Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

You have to be logged in to see the full profile.
Login


-

Committee Name Function
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
FA-Mitglied
xxxxxxxxxxxxxxx
Biomaterialien und bioinspirierte Materialien
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
FA-Mitglied
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
FA-Mitglied
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx
FA-Mitglied
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
Leiter
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Leiter
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
FA-Mitglied
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
FA-Mitglied
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
FA-Mitglied
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
FA-Mitglied
  • 2015
    • DGM-Preis